el difícil encaix, fet impossible

/ dijous, 22 de juny de 2017 /
Es fa molt complicat des de les minories parlamentàries corregir l'obra legislativa dels nostres anteriors representants polítics desde l'inici del canvi polìtic de 1975, i la governança considerada abusiva del govern central mitjançant Decret-LLei, per què no permeten aplicar un nou codi polític diferent, ni escolten la veu dels pobles diferents al castellà. El poder conservador no permet millorar amb efectivitat la situació de la ciutadania treballadora no espanyola imposant un codi de lleis i costums que corresponen a temps encara no superats, més a prop del passat, pel que veiem. Formacions militars a les professons de setmana Santa, desfilades de la legió portant símbols religiosos ens recorden temps de control religiós de la població i la Guàrdia Civil dels anys 40, portant a missa els pagesos que preferien dedicar el seu temps al conreu dels camps. Algunes coses han canviat per la sola l'evolució dels temps, però no totes les que imposaven servituds. Avui el poble català és un compost d'altres pobles, fins i tot de l'Espanya mateixa, molts vinguts d'Andalusia, Extremadura, Galicia, LLeó i Castella. Molts també vinguts de països llatins, asiàtics i del nord d'Africa o d'Europa de l'est. Les esrtadístiuques de la població a les presons catalanes també segueixen aquesta mostra. La barreja existeix. Però el que importa és la igualtat, el respecte a la igualtat de les persones ilatolerància que recomanen les Nacions Unides, amb independència del seu origen, del seu color, la raça, la religió que practiquen i el pensament filosòfic i polític que puguin defensar personalment. L'èxit econòmic de Catalunya el devem a molts treballadors migrats d'altres pobles d'Espanya i estrangers, a més de l'exportació de productes, com també l'adquisició d'empreses i indústries a l'estranger per desenvolupar les capacitats de producció de les empreses catalanes i les empreses participades. L'exemple ens l'ha donat la nova Alemania que ha annexionat econòmicament els països separats de la antiga URRS amb inversions i fabricació de motors i peces per exportar a tercers països amb el segell "made in Germany", única política possible actualment per fugir de protectorats, servituds o dependències financeres. Peròper arrodonir l'èxit cal millorar les condicions laborals i salarials dels treballasdors, reduint en lloc de fer més gran la bossa d'assalariats pobres. La tendència actual a la monocràcia ha der ser superada a Catalunya per una república social i participativa, sense èlits, amb un esperit de llibertat indestructible. La llibertat ens ha de permetre aturar el frenesí i el deliri de poder dels que s'atribueixen el dret a dominar territoris i pobles amb el constrènyiment i la coacció que denunciava Simón Bolivar. Poc afecta al poble de Catalunya que el Congrés dels diputats hagi votat avui de nou majoritàriament contra el Referèndum d'autodeterminació que ha decidit celebrar el Govern català.Jahi estem acostumats. És l'espanyol, un Parlament que no ens representa políticament i que ens vol atenallar intentant destruir la minoria nacional catalana. No veuen no volen veure que els temps han canviat. La incapacitat per reformar crea inestabilitat que es pot arribar a cronificar, fomenta la inseguratat i el desencís del poble de les ideologies, com acaba de passar a França, amb una elevada abstenció electoral superior al 50% de l'electorat, com a mostra de protesta. Que Catalunya pugui presentar al món una reducció de l'atur que es xifra en un 12,5% a BArcelona i menys a Girona que compte amb una taxa de treballadors en el sector serveis del 94,3%,és demostratiu del nivell de renda salarial dels catalans conseguit amb l'esforç i l'iniciativa del poble català, mentre l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya feia públic ahir que hi ha pobles a Andalusia amb un 44,5% de la població a l'atur,i practicament a totes les provincies andaluses d'una mitjana del 34%, amb una governança tradicional socialista aliada amb els conservadors neoliberals de Ciudadanos.Aquestes diferències en xifres són demostratives de les diferents formes de govern, d'entrendre la societat i actituds del poder davant el problema social, i les mesures correctives aplicades. És evident,que estadístiques a la vista, les diferències entre el que passa a Catalunya, tot i patint el setge de l'¡Estat espanyol i el que passa a Andalusia, són notables. A Catalunya es practica la igualtat d'oportunitats i els empresaris dialoguen amb els sindicats, som un país amb vocació internacional que organitza l'administració amb els funcioanris necessaris, sense endolls d'accés, i deixa les subvencions per les ONG's i les activitats culturals. És molt greu i revela una mala praxis política que nou de les ciutats espanyoles amb més atur siguin andaluses. És Andalusia la mostra del que vol el Govern d'Espanya, amb una aliança PP, Ciudadanos PSOE, perla resta d'Espanya i per Catalunya? Quin és el nivell real d'endeutament i de despesa pública de la Comunitat Andalusa? Per què Andalusia pot acudir per finançar-se al mercat bancari i Catalunya no? Quin ha sigut la incidència real de la corrupció política a Andalusia, a Catalunya i a Espanya? Perquè hi ha tant d'atur a Andalusia i les Illes Canàries? Perquè les terres segueixen en mans d'uns pocs i no les treballen, quan Espanya, sempre s'ha dit, és el seu camp? Per què fuig el Govern d'Espanya de tocar el tema agrari i fer una bona llei d'explotacions agràries i la socialització de les terres inactives?

millorem el vocabulari. Segueix el setge.

/ dimecres, 21 de juny de 2017 /
Diuen que la nacionalitat és un vincle legal entre una persona il'Estat,basat en un fet social de connexió, una afectivitat solidària d'existències, d'interessos i sentiments, unit a una reciprocitat de drets i deures. En aquest sentit es pronuncià la Sentència del Tribunal Internacional de Justícia el 1955 en el cas Wottebohn/Liechtenstein i Guatemala.No existeix aquest vincle definitori quan l'afectivitat és inexistent, quan el sinteressos i elssentiuments individu/Estat són contraposats, quan la igualtat o reciprocitats de drets i deures també és inexistent. El primer exemple el trobem amb el cas dels catalans quan se li neguen els seus drets a decidir lliurament el seu futur polític en forma legal, malgrat ser un dret reconegut pel Dret Internacional prevalent i superior sobre el dret i les lleis espanyoles, d'una manera clara i expressa,d'acord amb el dret dels Tractats establert per a tots els països en el Conveni de Viena de 23 de maig de 1969, ratificat per l'Estat Espanyol i publicat al BOE del 13 de juny de 1980. La Conferència Mundial de Drets Humans de Viena del mateix 1993,en la seva Declaració final recordava el necessari respecte a les obligacions estblertes pels Tractats i les altres fonts del dret internacional, a més de promoure el progrés social, practicar la tolerància i conviure en pau i amb bones relacions de veïnatge per promoure el progrés econòmic i social de tots els pobles, destacant la Declaració Universal dels Drets Humans com a meta comuna per a tots els pobles i totes les nacions. Aquesta Declaració va deixar constància de que els drets humans i les llibertats fonamentals son patrimoni natural de totos els éssers humans, sent la seva protecció i promoció responsabilitat "primordial" dels respectius governs. El segon punt de la Declaració fou recordar que tots els pobles tenen el dret a la lliure determinació de la seva condició política. Awquesta Declaració i el Programa d'Acció de la Conferència van ser aprovats per l'Assemblea General de les Nacions unides de 1994 en la Resolució 48121. No va quedar aclarit el mètode apropiat per accedir un poble a laindependència,però tant sols s'exigeix que el poble pugui expressar-se lliure i genuinament. CAl no oblidar els requisits per ser reconegut com Estat fixats pel Tractat Iberoamericà de Montevideo de 1933, no ratificat per l'Estat Espanyol en temps de la República ni posteriorment, que Catalunya compleix: Territori determinat, poble estable, Govern i capacitat de relacions internacionals. La forma de negar aquests drets ara és demanar als catalans "assossegar-se i respectar l'encaix de Catalunya dins del Regne d'Espanya d'acord amb el marc constitucional de 1978, com plantejava la Sentència del Tribunal Constitucinal espanyol de 25 de març de 2014. Com diu el mateix Sr.Ábalos del PSOE,l volen la integració de Catalunya dins d'uyna Espanya governadaper un règiumparlamentari representatiu,d'acordamb un principi democràtic considerat com a procediment i no com a resultat, limitat a eleccion s periòdiques per triar els governants, permetent la expressió de les minories que no forzosament han de ser mnacionals donat que des de 2010, judicialment només és coneix la nació espanyola, no trobant-se reconegut a la Constitució en forma expressa el dret a l'autodeterminació. És a dir que la Constitució és el valor superior del nostre ordinament jurídic i no n'admet d'altres,malgrat els Tractats internacionals dels que la seva aplicació a Espanya es vol aplicar o interpretar en funció de l'ordinament Constitucional, seguint la redacció dels articles 5 i 7 de la Llei Orgánica del Poder Judicial. Pel Tribunal Constitucional la realitat socio-històrica de Catalunya, convertida en Comunitat Autònoma, només troba avui sentit dins del marc jurídic creat per la Constitució, sense que es puguin invocar altres drets, doncs no serien admesos per la llei. Catalunya, com diu el mateix Tribunal, no es pot confrondre, per tant amb un poble sobirà, com un poder constituent com ja va declarar el mateix Tribunal Constitucional en la Sentència 12/2008,essent la sobirania popular titularitat del poble espanyol com estableix l'article 1.2 de la Constitució. Catalunya que és una nació annexionada a Espanya contra la seva voluntat, és història del passat, i ara veu com segueix integrada dins delmarc d'una Constitució que no garanteix les seves llibertats nacionals coma poble. Manifestacions de la integració són la querella contra la Consellera Sra.Borràs per la comnpra d'urnes per votar en eleccions i consultes legals, els previs requeriments a l'obediència constitucional al President Puigdemont,les retallades financeres a la Generalitat, la manca de reunió de la Junta de Seguretat i la creació d'un ambient d'inseguretat a Catalunya paralitzant el desenvolupament pactat de Mossos d'Esquadra, ,la manca d'inversios de l'Estat en infraestructures a Catalunya, el retard en la construcció del corredor ferroviari mediterrani, la temptativa de paralitzar l'acció exterior catalana no controlada per la diplomacia espanyola, la retenció per l'Estat de les competències sobre els ports i aeroports, Renfe, política industrial, comercial i social, desacreditar el govern català, ignorar la llengua i la cultura catalana en els mitjans espanyols de comunicació pública, voler controlar la política educativa a Catalunya, entre altres accions. El descontentament és fàcil de veure fins i tot en el món de la Justícia amb el tractament legal del Torn d'Ofici, posant en risc la dignitat professional dels advocats. La manca de sentiments i afectivitat recíproques entre Estat i ciutadans catalans, és prou evident, per adonar-se que la nació espanyola és un impossible històric, perseguint l'assimilació de Catalunya a Espanya per la força, ara de la llei,amb l'acció implacable de Fiscals i Tribunals contra els dirigents polítics catalans, a laque haurem d'afegir la del Tribunal de Comptes amb vocació repressiva d'arruinar la vida dels mateixos dirigents,mentre el Partit Popular segueix fent veure que no sap res de qui cobrava, qui pagava les campanyes electorals, les dietes que ara ningú ha rebut, o les obres de les oficines del carrer de Génova on té la seu central. Aquesta conducta és també una manifestació de l'amor del govern de l'Estat i els anteriors govens conservadors pels interessos de tots els ciutadans. En aquesdtes circumstàncies,l'encaix de Catalunya dins del Regne d'Espanya esdevé impossible, per molt que els Tribunals diguin el contrari. Està en joc el futur de tots els catalans.

l'autodeterminació és possible

/ dilluns, 19 de juny de 2017 /
Només és notícia que hem perdut 60.613 milions d'euros amb el rescat de bancs i caixes, rescat que asumim tots els ciutadans amb els nostres impostos, sense poder discutir ni oposar-nos a aquesta pèrdua. El silenci oficial dels errors del govern davant la crisi són ben evidents. Els callen, nosaltres paguem. Els diners ja se'ls han pulit com dirien els joves d'avui. La política actual s'ha convertit en una lluita per conservar cadires, tanta dreta com a esquerra, com sembla passa a l'Ajuntament de Barcelona amb l'Alcaldessa Colau que te por de ser inhabilitada, i ha preferit l'ambigüitat i la reticència, apuntant-se a seguir actituds conservadores. És ben evident que el sistema pot amb tot i una esquerra s'adhereix als clàssics i vells partits i la seva política integradora i dominadora. Però amb el que no pot el sistema unionista i dominant és amb el dret manifestat reiteradament d'accés a la independència dels pobles assentats en territoris concrets, que reuneixen les condicions per ser reconeguts com Estat i volen ser-ho. No és pot dir com feia ahir La Vanguardia amb una crònica signada pel seu corresponsal a Nova York Sr.Peirón, que les Resolucions de les Nacions Unides no avalen l'autodeterminació. Des de la seva fundació el 1945, les Nacions Unides defensen coma propòsit i principi el dret irrenunciable i imprescriptible dels pobles a la lliure determinació del seu futur polític que no van limita als sols països colonitzats per les potencies europees en els Pactes Internacionals de Nova York de 1966, sobre els drets polítics i civils i els drets econòmics, socials i culturals dels pobles que reconeixen el dret a l'autodeterminació la l'obligació dels Estats de no posar-hi impediments ni traves.El dret a l'autodeterminació fou reconegut en la Resolució 2625 de 1970, sense exclusions ni limitacions. Molts pobles han accedit a la independència desde llavors com Les Repúbliques Bàltiques, Montenegro, Bangladesh, Pakistan, Chequia, Eslovaquia, Macedonia, Sudán del Sud,Timor Oriental, Yugoeslavia s'ha desmembrat, Alemanya s'ha unificat, Puerto Rico demana la incorporació com Estat membre als Estats Units. Ucraina s'acosta a Europa, com Andorra També Quèbec i Escòcia han decidit autodeterminar-se, sense èxit. En el cas de Catalunya, poble al que l'Estat espanyol nega el dret a l'autodeterminació, s'ha de tenir en compte que el desenvolupament social,cultural i econòmic d'un poble es pot veure dificultat i entrebancat si l'Estat del que forma part imposa l'inestabilitat i la seva dominació hegemónica, impedint la secessió que reclama el poble per la via pacíficai democràtica. La independència és un dret natural dels pobles anterior a les Nacions Unides. Com a dret equitatiu a determinar lliurament la condició política d'un poble, fou ratificat pel Convebni de Viena de 23 maig 1969, establint el seu article 27 la superioritat i prevalencia dels Pactes Internacionals sobre el dret intern dels Estats. L'Acta de la Conferència OSCE de Juliol 1975, a més del Tractat de Viena de successió d'Estats de 23 d'agost de 1978,y el de 1983, més el Programa i la declaració de la Conferència Mundial de Drets Humans de Viena, de juny 1993, aprovada per les Nacions Unides en Resolució 48121 de 1994, confirmen el dret dels pobles a la lliure determinació, amb el dret a separar-.se del seu anterior Estat, considerat l'Estat predecessor. NO aclaren amb exactitud les Nacions Unides el mètode apropiat en dret internacional per independitzar-se, doncs tant sols exigeix que el poble pugui expressar-se lliurament i de forma genuina. ..

crisi per trencar ponts i llibertats

/ divendres, 16 de juny de 2017 /
Unidad Comunista de España s'ha llançat frontalment contra la independència de Catalunya i demana a tota la gent d'esquerres se sumi per fer la revolució. També José Luis Àbalos, nou home important al PSOE, s'abona a aquesta política anti independència dels catalans afirmant al diari ARA sense embuts, que "estarem al costat de la llei per aturar el referèndum d'independència". El Sr.Maza, Fiscal de Fiscals, s'ha afanyat per dir que els voluntaris pel referèndum també poden ser perseguits per desobediència si esconsideraque son fets amb implicació penal. Ara Catalunya serà "la desobedient", no precisament considerat com un atractiu turístic més. Unidad comunista, amb una aliança contra natura, vol liquidar l'independentisme com el PP,PSOE i Ciutadans, argumentant la baixa incidència de independentistes als barris residencials i als barris obrers, afegint però el paper depredador de la burgesia industrial catalana i el teixit de corrupció que existeix a Catalunya vinculat amb part de l'administració pública. Per garantir més que mai la seguretat pública a Catalunya es denega a la Generalitat des de Madrid augmentar en 500 el nombre d'efectius policials que ja teniem pactat, efectius als que s'ha bloquejat participar en la europol ni s'els ha passat, seguint ordres superiors, no per deixadesa, ni per enveja, la informació que necessiten Mossos d'Esquadra, de que disposa la Guàrdia Civil o la Policia Nacional en la tasca informativa policial de persecució de la Yihad a Catalunya, evitant atemptats. Es crea malestar entre cosos policialsa Catalunya. Es perjudica la seguretat dels catalans per caprici d'algú de Madrid. Saben que sense seguretat patirà la llibertat, i això, junt amb la campanya desinformativa dels mitjans espanyols, és important, com també convenient per generar por i atemorir, bones armes per anar contra la independència. Massa coses passen perquè passin desapercebudes. Tant sols els queda ara fer baixar a borsa les accions de les empreses catalanes i intentar provocar una estampida econòmica, que l'atur torni a crèixer a Catalunya per donar la culpa al Govern de la Generalitat al que reclamin els 67.000 milions d'euros que deu al govern espanyol. Els ponts que deia Manolo Milian estan efectivament trencats,i a Madrid amb l'espasa aixecada pel que es veu. El 40 aniversari de les eleccions de juny 1977 no permeten dir com llegim a l'editorial de El País que som a una "España moderna". S'ha implantat una democràcia formal, però no han evolucionat les mentalitats. La crisi és de mentalitats i de supèrbies. Moltes coses han de canviar a Espanya per arribara poder ser considerada una democràcia adequada als criteris de les Nacions Unides i d'acord amb els valors i principis de la Unió Europea. Quan els partits es converteixen en forces dominants, llavors es deteriora la democràcia i la convivència social. Són necessaries altres formes alternatives de democràcia i recuperar la vida dels partits sanejada, sense defectes ni vicis com avui. Canviar de règim seria una porta oberta al canvi de sistema, per molt difícil que sembli reformar els partits, com comenta la politòloga Berta Barbet en elseu article a El País d'ahir. Catalunya ha de fer front a la crisi creada per trencar ponts i justificar la pèrdua de llibertats que volen imposar des del Regne d'Espanya. Sobren en política conspiradors i maniobrers, intrigues i accions de joc brut per controlar la política catalana. La crisi actual és evident i difícil de resoldre. Però no és quelcom impossible de fer per molt que el govern del Regne intenti mantenir-la en el temps per esgotar el procés i cansar la gent fins a la desafecció de la independència.

llunyania republicana o no

/ /
Catalunya no té altra futur que l'establiment d'una República participativa. Aquesta afirmació és una realitat que s'apropa en temps històric. L'explicació d'quests pensaments es troba contestant algunes preguntes sobre el que volem els catalans com qualsevol altre poble. Volem respecte per la veritable història, com deia el Professor i eminent metge de malalties vasculars Josep Lluís Marti Vilalta. Els catalans, segons el Dr.MArti Vilalta, volem igualtat d'oportunitats coma fonament d'una societat desenvolupada i modèlica, treball per a tothom, eficàcia i creativitat en qualsevol activitat, justícia que ens obligua a actuar sempre d'acord amb la veritat, transparència, dignitat, protegir els febles davant l'adversitat,la soletat i la pobresa. Ara som en temps de descompte per la celebració del referèndum anunciatpel dia 1 d'octubre per el President Puigdemont. També descobrim que el principi democràtic comsiderat per el Tribunal Suprem del Canadà l'any 1998, supera les limitacions que imposa el redactat literal de la Constitució espanyola interpretada per Sentència del Tribunal Constitucional espanyol l'any 2014, per resoldre els conflictes legals sobre aquest principi que només desperten un conflicte polític. La defensa de la democràcia a Catalunya exigeix la celebració del referèndum. No espot negar el dret de vot a un poble que vol decidir lliurament si marxa o no de l'Estat del que forma part. L'argument de que la Constitució fou votada majoritàriament a Catalunya de forma favorable l'any 1978 no desvirtua l'oposició democràtica i pacífica a la dominació hegemònica de Catalunya per part del Regne d'Espanya que perjudica seriosament el futur econòmic i social del poble català. Catalunya és un poble que es va originar com Estat independent el segle X i no va concòrrer al Pacte de Tordesillas de 1497 del que va sorgir la Castella governada per una monarquia absolutista. Catalunya es va incorporar immmediatament al constitucionalisme amb els "Usatges" i les Corts generals que pactaven les lleis que el Rei acceptava i jurava complir, a diferència de Castella. CFatalunya ha vist varies vegades abolides o anulades les seves institucions, dret públic, llengua i administració. LA Generaliotat que compte amb 130 Presidents en la seva història democràtica, restaurada la Generalitat Republicana amb el retorn del President Tarradellas a l'exili el 1977, abans de la aprovació dela Constitució, ara resulta ens diuen que només té encaix dins del marc constitucional, amb les seves competències limitades sota el poder de l'Estat, impedint l'Estat a Catalunya la organització econòmica i social pròpia dels pobles lliures. L'Estat espanyol s'afalaga de dir que els catalans som menys que els espanyols a més de tenir en contra la Constitució que majoritàriament vam votar el 1978.Efectivament, el Tribubal Constitucional i el Govern del Regne ja s'han ocupat de recordar que elreferèndum és il·legal segons el seu punt de vista, diguin elque diguin el dret internacional i les Resolucions de les Nacions Unides. Tot va oficialment contra el referèndum d'autodeterminació no previst expressament a la Constitució. No podem comptar avui amb la cooperació dels altres pobles de la corona hispànica emportats per l'egoísmeo el desgavell pressupostari, acabant de desacreditar el règim,doncs el futur no és el centralisme, sinó l'Europa dels pobles que ha de substituir l'Europa dels Estats, la dels governants no elegits democràticament. La regeneració de la vida política i administrativa exigeix per Catalunya un nou plantejament dins d'Europa acordat per sufragi universal i un canvi de relacions entre Catalunya i Espanya, acceptant els propòsits, principis i valors de l'Unió Europea, per acabar dignament amb el conflicte actual.

matraca, llauna, continuísme dins de la llei

/ dimecres, 14 de juny de 2017 /
Que la Vicepresidenta del Govern del regne constitucional d'Espanya aparegui per televisió dient que això dels separatistes catalans és una matraca i una llauna que s'ha d'acabar perquè la llei és la llei i fora de la llei no hi ha res, el referèndum projectat és il·legal,i que no es farà, no deixa de ser una llauna i una matraca i un menyspreu a Catalunya dirigits des de l'Estat que ignora el contingut de les resolucions 2625 i 2711 de les Assemblees Generals de les Nacions Unides de l'any 1970 que diuen el contrari del que diu el Govern espanyol quan parla del referèndum català, i permeten adequar la legalitat perquè s'acabi això de dir dia a dia, hora per hora, que el referèndum és il·legal. Tampoc és admissible que s'ens digui que la sort dels catalans la decideix tot Espanya. On s'ha vist això? En quin món es pensen que sóm? Fa alguns zegles que es va acabarla història de "las Españas",o sigui La submissió política forçada dels territoris ocupats o annexionats i l'esclavatge. Obliden que l'esclavatge i la pràctica d'ocupar territoris per la força fa molts anys que foren abolits. A més,avui prohibits per les Nacions Unides i el Conveni de Viena de 1993. La Constitució i la llei especial de consultes populars permeten l'exercici del dret a decidir si el govern vol donar compliment a les obligacions que li imposa el dret internacional aplicable, per què el govern d'acord amb les resolucions 2625 i 2711 de l'assemblea de les Nacions Unides de 1970 està obligat a no impedir la celebració del referèndum català. I el Govern espanyol sap que el dret intern de l'Estat no pot contradir el dret internacional ni impedir la seva aplicació com està previst a l'article 76 dela Constitució de 1978. El Govern espanyol sap que el referèndum per l'autodeterminació de Catalunya és perfectament legal en dret internacional que ha de respectar obligatoriament en territori del Regne d'Espanya, doncs Catalunya compleix els requisits per convertir-se en Estat independent del Regne d'Espanya i gaudeix del dret imprescriptible a recobrar el seu Estat català. El debat d'avui al Congreso de los Diputados ha posat de relleu la ignorància dialèctica d'aquest dret per uns i altres i l'absurda posició dels socialistes espanyols. No és comprensible que en el Parlament de l'Estat no es parli del dret internacional aplicable al cas català,ni de com fou annexionada Catalunya a la Corona hispànica de Feli V. L'annexió de Catalunya i la temptativa permanent d'assimilació cultural fou fet sense pacte o Tractat d'amistat i cooperació entre nacions. No existeix cap petició acordada perles Corts generals de Catalunya per incorporar-se a l'Espanya de Felip V. Tampoc Felip V va voler acceptar la continuïtat de les institucions i Dret Públic català, imposant a Catalunya tot lo castellà. No crec que s'hagi de fer apel·lació a l'exigència d'adquirir els grups parlamentaris aquests coneixements que també els convindria als socialistes del PSC, als liberalsde C'S, seguidors de les tesis de Montero de los Rios de 1905 i als disparats i amenaçadors del PPC.Tant sols han de llegir algun tractat de Dret Internacional Públic on trobaran els tractats i convenis aplicables que admeten la secessió de territori d'un Estat i les resolucions de les Nacions Unides de de 1945 que reconeixen el dret a la igualtat dels pobles i el dret a la lliure determinació. Així de senzill. La veritat és la veritat, diguin el que diguin uns i altres al Congreso de los Diputados intentant desacreditar-se recíprocament. La moció de censura de Podemos contra el President Rajoy, només ha consolidat l'existència d'una oposició que no s'entèn, però amb voluntat de canviar democràticament la governança d'Espanya i fer fora del poder els corruptes, cada día més irrespectuosos amb Catalunya i el dret irrenunciable i imprescriptiblke del poble català a decidir lliurament el seu futur polític, econòmic,social i cultural. Encara cal tenir present la interpretació restrictiva del dret a decidir que va fer el Tribunal Constitucional en Sentència de 2014 i laconsideració de Catalunya com ens autonòmic dins de la Constitució. La Constitució pelque diu el Tribunal Constitucional ignora la història i els drets anteriors. També establint uns límits al dret a decidir i al principi democràtic que els fan inviables sota l'actual règim.

prou dictadura constitucional!

/ diumenge, 11 de juny de 2017 /
El suport social que ha rebut la concentració d'avui a l'Avinguda Maria Cristina, reclamant al govern català que no es faci enrera i tregui les urnes el dia 1 d'octubre, és una demostració pública més de la voluntat del poble català. La crida feta per en Pep Guardiola per què el món entengui que Catalunya vol el seu futur i no els dictats del règim espanyol, arribarà arreu. Ja és viral el video amb el Manifest llegit per Pep Guardiola que circula per les xarxes. Cal recordar que la Constitució de 1978 s'ha utilitzat per donar més poder a l'Estat, silenciar les minories, construir una alternança permanent de govern entre socialistes descafeinats i conservadors. Ara, quan Catalunya vol votar, es restringeix el dret de votar per controlar les consciències. Permetran la llibertat d'expressió política fora del Parlament i del Govern com passava al segle XIX. Segueixen dient que la sobirania és de tots els espanyols i rau a les Corts Espanyoles. El gran argument és la Constitució que s'aplica també als catalans. Del reformisme de 1976 hem passat al'absolutisme del 2017, propi d'Espanya feta amb lesidees del fracassat l'imperialisme castellà. Ara volen reduir Catalunya a una regió cultural sense altre interès per Espanya que la recaptació fiscal i els mercats que Catalunya obra al món. La diferència de llengia pròpia de Catalunya és un mur insalvable pels espanyols que només coneixen la cançó espanyola i el flamenc. El català i la seva riquesa cultural no interessa a Espanya, tampoc el Consulat de Mar ni els Usatges. La llengua catalana és el mur ideològic definitiu que Espanya no vol reconèixer. Espanya vol una sola nació, unida sota el seu dret públic i parlant una sola llengua, la espanyola, abans castellana. Els particularismes no interessen, ni es consideren ni es volen al Congrés dels Diputats i al Senat.Ells només coneixen Espanya. Només ens cal ara que considerin el projectat referèndum català com un delicte contra la Constitució, doncs segueixen dient que votar els catalans és antidemocràtic i va contra la llibertat dels espanyols. Hi ha juristes que es pregunhtren si no estarem tornantal Codi Penalde 1822.Perr ser perseguit només caldrà que la transmissió de les idees sigui contrària als dogmes de l'Estat. Es tracta ara de prohibir el debat intel·lectual i polític al Parlament de Catalunya al que es nega tota sobirania per defensar i afirmar la seva sobirania com a subjecte polític. Els catalans sóm ara apòstates i blasfems davant la Constitució i el Coodi Penal per parlar de referèndum i d'independència. Però obliden els que ens acusen que no necessitem en dret internacional llicència del Parlament espanyol per parlar i debatre el que és i declarar els drets de la nació catalana. Es passaperalt que el 1977 es van celebrar unes eleccions sense els republicans. Comunistes i socialistes van renunciar a defensar la República abolida per el general Franco i van assumir la monarquia creada per el dictador el 1969,trencant la continuïtat dinàstica. Es tractava d'una nova monarquia continuadora del règim sota una nova fòrmula, governant de manera diferent. Els diaris conervadors de Madrid ataquen ara Catalunya dient que volem fer una república bananera amb un referèndum il·legal. No pensen que el que hi ha és una monarquia parlamentaria creada pel franquisme governada per un partit corrupte. l'1 d'abril de 1977,el mateix Adolfo Suárez van disoldre el Movimiento Nacional per Decret Llei, autodestruint el que quedava del propi règim que li havia donat el poder. Calia fer desaparèixer el 1976 tot rastra oficial del franquisme. Van treure els símbols i els rètols. Però va quedar l'esperit en les lleis. Van conseguir el mateix 1977, a la vista del disseny del nou règim dirigit per Adolfo Suárez, que la Comissió Internacional de Juristes manifestés el seu vist i plau a les mesures adoptades pel govern Suárez per el procés de democratització d'Espanya. Ara,en canvi, han convertit el Codi Penal de 1995, fet per defensar i garantir les llibertats i tots els drets polítics, en un Codi Pena lpropi d'un règim autoritari sense correspondència amb les llibertats i drets de participació directa del poble en la gestió dels assumptes públics que vol dir legislar amb el poble. També considera el règim que disposa de la força repressiva del Codi Penal en quelcom il·legal la democràcia directa que significa un referèndum català d'autodeterminació. Cap Consatitució i cap pragmatisme en el govern del règim que serà capaç de destruir Espanya per mantenir-se en el poder. A Madrid escenifiquen cada dia el mateix amb una banderola que diu "no". Són partidarisdelaindignitat de la repressió. Són la cridòria impassible contra la realitat. Tornem al franquisdme tirànic però sota una Constitució hereva del sistema amb la que ens van prometre llibertat. Posicionen Espanya contra Catalunya per obtenir rendiment electoral a Espanya. Sempresweremelsenemicsa abatre fem el que fem,ens integrem o volguem marxar. Som sota una dictadura constitucional. No podem qualificar d'altra manera que no vulguin que Catalunya voti i decideixi a les urnes el seu futur. Vivim en el binomi tolerància-intolerància contra la llibertat del poble català i la lluita per la llibertat dels pobles,comhan fet davant elgenocidi de Biafra, l'incompliment de la resolució de les Nacions Unides de 1970, recomanant a Espanya adequar les mesures adients per celebrar un referèndum a la provincia del Sàhara. Tornem al dogmatisme del poder central i a l'exclusió del dret a votar que volen controlar des del poder a la seva conveniència. Elprocésdedemocratitzaciónoha acabat. Com diu Arzalluz, la democràcia que tenim és fluixa, deficient, i segueix organicament sense tenir en compte els drets polítics, econòmics, socials y culturals dels catalans. L'Imperi del Dret i la observància dels Drets Humans queden en entredit vista la gestió del govern d'Espanya.

About

Categorías

. nació (1) 15 M (1) abandó oficial (1) abisme (2) abolició (1) abolició títols nobiliaris (1) abolir impunitat (1) absolutisme (9) absolutisme poder (1) absorció (1) abstenció (6) abstenció electoral (2) abundància (1) abús (4) abús de dret (1) abús de poder (1) abusos (4) accedir al coneixement (1) accidentalitat (1) acció polìtica (1) accions humanitàries (1) acollida (1) acomiadament (1) acomiadaments (3) acord de París (1) acord equilibrat (1) acord legislatura (1) acord lliure canvi (1) acord patriòtic (1) acords (1) acords països tercers (1) acte democràtic (1) acte oficial (1) actes de guerra (1) activitat (1) activitat humana (1) acumulació (2) acumulaciò càrrecs (1) acumulacoó càrrecs (1) adaptació (1) administració (3) administració menys burocràtica (1) administració sòlida i eficient (1) administracions (1) administracions autonòmiques (1) administrar (1) adulteri polític càrrecs vitalicis (1) afirmació nacional (1) afirmació totalitària (1) Àfrica Moderna (1) africans (1) agitacions socials (1) aglomeració humana (1) aglomerat urbà (1) aglutinant (1) aglutinar (1) agressivitat (1) aigua (2) aiguats (1) aïllament (2) aire (1) aiutogestionaris (1) aixecar exportacions (1) ajudar (1) Ajuntaments lliures (1) ajustos (1) alcaldes (1) alçament (1) alcohol (1) alerta (1) aliat (1) alimentar (1) alliberament nacional (1) alternància (1) alternativa (4) alternativa plural (1) alternativa pragmàtica (1) alternatives (3) amabilitat (1) ambició (1) ambicions (3) ambiguïtat (1) ambigüitat (3) amenaça islàmica (1) amenaces (2) amiguisme (1) amistat (2) amnessia (2) amnistia fiscal (2) amor (1) amoral (1) amoralitat (1) anacionalistes (1) anacionalització (1) analogia (1) ànima catalana (2) animació (1) animalisme (1) aniversari (1) annexió històrica (1) antagonismes (1) antiautoritarisme (1) anticatalanisme (3) anticomunista (1) anticorrupció (1) anticorruption act (1) antidemocràcia (2) antidemocràtic (1) antieuripeísme (1) antipartits (1) antisistema (2) antitaurins (1) aparell (3) aparell Estat (1) aparell municipal (1) aparells (1) aparells sectaris (1) aparença (2) aparença de poder (1) apatia (1) apoyo (1) apreciacions (1) apremi (1) aprofitats (1) arbitrarietat (2) arbitrarietats (1) argumentari oficial (1) arguments (2) armes (1) armonització (1) arquitectura jurídica (1) arranjament pressupostos (2) arribistes (1) asesores (1) asfíxia (2) assalariats (1) assamblearisme (1) assassinat (1) assedi (1) assemblearisme (1) assemblees (1) assemblees de base (1) assimilació (1) assimilacionisme (1) assistència gent gran (1) assistència social (1) associació voluntària nacions (1) atemptat (1) atemptats (1) atracos (1) atur (17) atur estructural (5) aturar independència (1) aturats (1) auster (1) austericidi (1) austeritat (9) austeritat imposada (1) austeritat obligada (1) autarquia (2) autocensura (1) autocràcia (1) autocràta (1) autocrítica (2) autodeterminació (19) Autodeterminació com a dret internacional (2) autodeterminació. (1) autodetermnació (1) autogestió (4) autogovern (10) autonomia (5) autonomia controlada (1) autonomia dependent (1) autonomia diferencial (1) autonomia municipal (3) autonomía municipal (1) autonomia municipal; abolir llei sostenibilitat; pressupostos aprovats plens; (1) autonomies (1) autoodi (1) autoresponsabilitat (1) autoritari (1) autoritarisme (10) autoritarisme presidencial (1) autoritarismes (1) autoritat (6) autoritat moral (2) aval (1) avaricia (1) avenços (1) aventurerisme (1) aventures militars (1) avís (1) baix nivell (1) baixa qualitat (1) baixos salaris (2) balanç (1) balanços negatius (1) banalitat (1) banalització (1) banca (1) bandera de la llibertat (1) bandera nazi (1) banderes (2) banquers (1) baralles (1) barbàrie (2) Barça (1) Barcelona (1) barreja de nacionalitats (1) barris benestants (1) base jurídica (1) bases militars (1) bé comú (3) bemnestar (1) beneficis (1) beneficis empresarials (1) beneficis fiscals (1) beneir (1) benestar (12) benestar real (1) benestar social (5) benvinguda (1) Biblia (1) Bíblia (2) biblioteques (1) biodiversitat (1) bipartidisme (9) bipolarització (1) bipolarització polìtica (1) blanqueig (1) blanqueig de capitals (1) bloqueig (1) boicot (5) bombolla (2) bombolles (2) bombolles financeres (1) bon govern (2) Bon Nadal i Any Nou (1) bona fe (1) bones pràctiques (2) bones relacions (1) bons costums (2) borsa (1) bossa d'assalariats (1) botiflers (1) brutaitat (1) bufandes tapaboques (1) buit legal Constitució (2) burgesia (5) burgesia catalana (1) burocratisme (1) burocratització (1) cabdill (1) cabdillisme (1) cacics (2) caciquisme (5) caciquisme empresarial (1) cadena de confiança (1) cadenes (1) caixes negres (1) calificatius (1) cambios históricos (1) cambrers (1) camí (2) campanya (1) campanya electoral (1) CAmpanya nou 9N (1) campanyes electorals (1) camps concentració nazis (1) candiatura unitària (1) candidat (1) candidato (1) candidats (1) candidats farciment (1) candidatures (1) canongia (1) cansanci (2) canvi (16) canvi climàtic (2) canvi concepció polìtica y legal (1) canvi de règim (1) canvi de rei (1) canvi electoral (1) canvi evolutiu (1) canvi polìtic (1) canvi social (4) canviar (7) canvis (5) canvis substancials (2) capacitat (2) capacitat financera (1) capacitat fiscal (1) capdavanters (1) capdillisme (1) capital (2) capital del benestar (1) capitalisme (5) capìtalisme (1) capitalisme anticosial (1) capitalisme decadent (1) capitalisme depredador (1) capitalisme dialogant (1) capitalisme especulatiu (1) capitalisme salvatge (2) capitalismo (1) capitalismo salvaje (1) capitals (1) carnaval electoral (1) carnets esrtripats (1) càrrecs (5) càrrecs electes (2) carrers (1) carta (1) Carta Drets Fonamentals (1) Carta Fundacional Nacions Unides (2) Carta Nacions Unides (1) Carta Social Europea (2) cas català (1) cas dels catalans (1) cas Noos (1) casa comuna (1) Casa Gran de la Democràcia (1) castellà (2) castes (1) càstic (1) càstig (1) càstig electoral (1) català (7) català patrimoni comú (1) catalanicidi polìtic (1) catalanisme (9) catalanisme d'esquerres (1) catalanisme polìtic (1) catalanistes (2) catalanistes d'esquerres (1) catalanització (1) catalaniusme (1) catalanofobia (1) catalans (2) Catalunya (28) Catalunya dependent (1) Catalunya Estat (1) Catalunya pactista (1) Catalunya SI (1) catarsi (1) catofols (1) caudillo (1) causa catana (1) causa republicana (1) cedir impostos (1) cedir sobirania (1) celebracions (1) censura (5) centralisme (5) centralisme Estat (1) centralisme neoconservador (1) centralismo depredador (1) centralitat (1) centralització (1) centre esquerra (1) centreesquerra (1) centrisme (1) centristes (1) cessió de sobirania (1) chuches (1) cinisme (6) cinisme silenci (1) cinversdes (1) circ (1) cirrupció (1) cisma (1) cistums (1) ciutadania (6) ciutadans (4) ciutat (1) ciutat de la Justícia Social (1) ciutat lliure de por (1) ciutats desiguals (1) civilització (4) civilització europea (1) civilització occidental (1) civilització urbana (1) clam (1) clam democràtic (1) clandestinitat (1) clans (1) clans sectaris (1) claridad (1) classe obrera (2) classes socials (1) classes socials. (1) clemència (1) clientelisme (2) coalició de govern (1) coalicions (1) cobdícia (1) cobrar (1) codi penal (4) código Penal (1) coexistir (2) cohabitació (1) coherència (2) cohesió (2) cohesió social (3) cohesionar (1) col·laboració (1) colonialisme (1) colpisme (1) colpistes (1) comandament (1) combat per Catalunya (1) combatre l'atur (1) combustibles fòssils (1) comerç (1) comerç d'armes (1) comerç global (1) comerços (1) comissari anticorrupció (1) Comissió de Venècia (1) comissions (3) Commonwealth (1) compartir (1) compartir problemes (1) competència (2) competències (8) competir (1) competitivitat global (1) complexes. (1) Compromís (2) compromìs (1) comptabilitats falsejades (1) comptes (1) comunicació (9) comunicació online (1) comunicacions (1) comunicacions banals (1) comunisme (2) comunitat (1) Comunitat de Nacions (1) comunitat històrica (1) comunitat ibèrica de nacions (1) comunitat internacional (1) comunitat supranacional (1) concentració nacional (1) concentracions (1) conceotes abstractes (1) concert (1) concessions (1) concordat (1) concòrdia (7) concòrdia de la por (1) condemna (2) condicions de treball (1) condicions laborals (3) conducta honesta (1) confessar (1) confiança (9) confiança política. (1) confidencial (1) confidencialitat (1) conflicte (7) conflicte català (1) conflicte Catalunya/España (1) conflicte Catalunya/Espanya (1) conflicte generacional (1) conflicte històric (1) conflicte social (1) conflictes (2) conflictes legals (1) conflictes polìtics (1) conflictivitat (1) confliucte Catalunya Espanya (1) confluència (2) conformisme (1) conformisme imposat (1) confrontació (1) confrontació permanent (2) confrontament (1) confusió (4) confusionisme (1) conglomerat urbà (1) conquesta social (1) consciècia deformada (1) consciència (5) consciència crítica (1) consciència democràtica (3) consciència liberal (1) consciència nacional (1) consciència social (1) consciències (1) Consell d'Europa (2) consells municipals (1) consens (1) conservadorisme (2) conservadors (6) conservadurisme (1) conservaduyrisme (1) conspiració (2) conspiració permanent (1) conspiracions (5) conspiradors (1) constitució (24) constitució antidemocràtica (1) Constitució antifederalista (1) constitució artificial (1) Constitució difunta (1) Constitució escrita (1) Constitució Europea (1) Constitució impossible (1) constitución (1) constitucionalisme (1) constitucionalisme monàrquic (1) constitucions (1) Constitucions Catalanes (2) Constitucions i altres drets de Catalunya. reclamar devolució (1) Constitucions i Pactes (1) construcciño nacional (1) construir (6) construir esquerra nova (1) construir futur (2) construir un nou país (1) consuilta (1) Consulta (12) consulta democràtica (1) consulta no vinculant (2) consultes directes (1) consum (2) consumisme (1) contaminació (2) contaminació destructora (1) contestació social (1) contestaciò social (1) context internacional (1) contingut (1) continguts científics (1) continuïtat (2) continuïtat d'Espanya (1) contracte social (1) contractes escombraria. (1) contractes temporals (1) contracultura (1) contradiccions (4) contraprogramació (1) contrarrestar (1) Contribució (1) contribuents (1) control (2) control Estat (1) control ideològic (1) controlar (1) convèncer (1) conveni (1) Conveni de Viena (1) conveniència (1) convergència (2) converses (1) convivencia (3) convivència (4) convivència democràtica (1) convivència social (1) cooperacfió (1) cooperació (10) cooperació internacional (2) cooperar (1) cooperativisme (1) cop de força unilateral (1) Copa Santa (1) coparticipació (1) corralito (2) corredor mediterrani (1) corresponsabilització (1) corretgir desigualtats (1) corretgir partits (1) corridas (1) corrupcio (1) corrupció (66) corrupciò (2) corrupció continuada (1) corrupció. (1) corrupteles (2) corruptes (3) corruptors (1) cortesia (3) cos social (1) cost laboral (1) cost standart (1) costum (2) costums (3) costums milenaris (1) cotitzacions (1) cr'itica (1) creació (1) creació empreses (1) crear (1) creativitat (2) creativitat empresarial (1) credibilitat (10) credibilitat electoral. (2) credibilitat polìtica (1) credibilitat. (1) crèdit (3) crèdit social (1) crèdits (1) crèdits públics (1) creença (1) creences (1) creïbles (1) creixement (6) creixement economia (1) creixement econòmic (1) creixement industrial (1) crèixer (1) creuada (4) creure (1) crim (1) crim organitzat (1) crímenes (1) criminalitat (2) criminalització (1) criminalitzar (1) crims (2) crims de guerra (1) crims franquisme. ètica (1) crisdi (1) crisi (37) crisi d'Estat (2) crisi econòmica (1) crisi energètica (1) crisi financera (1) crisi institucional (1) crisi món socialista (1) crisi urbana (1) crisis (1) cristianisme (1) cristians (1) criteri (1) criteris (2) criteris democràtics (1) criteris jurídics (1) criteris socials (1) crítica (4) crítica oberta (1) crítics (2) crítiques (4) cronologia reis Castella i Espanya (1) crueltat (2) cubisme (1) culltura (1) culpables (1) culte (1) culte a la personalitat (1) cultura (20) cultura cosmopolita (1) cultura de la violència (1) cultura de pau (7) cultura del diàleg (1) cultura del pacte (1) cultura del vot (1) cultura democràtica (2) cultura innovadora (1) cultura jurídica (1) cultura oficial (1) cultura polìtica (1) cultura. (1) cultures (1) cultures rígides (1) cúpula. (1) dany moral (1) dany social (1) danys (1) davallada de la dreta (1) de mocràcia formal (1) debat (9) debat obert (1) debat parlamentari (1) debat permanent (1) debat polític (1) debat polìtic (1) debatre (1) debats (1) debats ideològics (1) decadència (5) decència (1) decepció (7) decepció generalitzada. nació sense estat (1) decidir (2) Declaració de Drets (1) declaració drets home i ciutadà (1) declaracions (1) declaracions formals (1) declaracions unilaterals (1) decreixement demografic (1) dedocràcia (1) defallences (1) defectes (5) defectes democràcia (1) defectos (1) defensa (2) defensa democràcia (1) defensar dret (1) deficiencies (2) deficiències (1) dèficit (6) dèficit democràtic (4) dèficit públic (1) dèficits (1) dèficits democràtics. (1) defraudadors (1) defraudar (1) degeneració (1) degradació (3) degradació moral (1) degradació sistema (1) degradació social (1) deixadesa (1) delictes (1) delinqüència (3) delinqüència nova (1) demagògia (9) demandes laborals (1) demcràcia real (1) democracia (4) democràcia (122) democràcia no identificada (1) democràcia activa (1) democràcia avançada (1) democracia avanzada (1) democràcia captiva (1) democràcia catalana (3) democràcia consolidada (2) democracia constitucional (1) democràcia de notables (1) democràcia deliberativa (1) democràcia directa (11) democràcia econòmica i social (1) democràcia encorsetada (1) democràcia espanyola (1) democràcia estable (2) democràcia europea (1) democràcia i estabilitat (1) democràcia imperfecta (1) democràcia indignada (1) democràcia interna (1) democràcia interna organitzacions (1) democràcia liberal (4) democràcia moderna (1) democràcia oberta (1) democràcia parlamentària (4) democràcia parlamentària formal (1) democràcia participativa (11) democràcia plural (2) democràcia plural. (1) democràcia polìtica (1) democràcia radical (1) democràcia radical. (1) democràcia real (1) democràcia segrestada (1) democràcia social (6) democràcia supranacional (1) democràcia viable (1) democràcia. (1) democràcies desiguals (1) demòcrata (1) demócratas de verdad (1) demòcrates (2) democràtic (2) democràtics (1) democratització vida social (1) democrfàcia participativa (1) denúncies (1) deocràcia participativa (1) dependència (2) depressió (1) derecho histórico (1) derechos humanos (1) derechos sociales (1) derets humans (1) deriva autoritària (1) desacato (1) desacceleració econòmica (1) desacomplexats (1) desacord (1) desacord legítim (1) desacords (2) desacreditar (3) desactivar (1) desafecció (9) desafecció col·lectiva (1) desafecte (1) desafectes (3) desafiament sobiranista (1) desastre social (1) desbloqueig polìtic (1) descentralització (3) descentralització periode constituent (1) descentralitzar (1) desco0nfiança (1) descomposició (1) descomposició Estat (1) descomposició ideologies (1) desconcert (1) desconexió (1) desconfiança (7) desconfiats (1) desconnexió (1) desconstitucionalització (1) desconstrucció (1) desconstrucció social (1) descontaminar (1) descontentament (4) descontento (1) descrèdit (6) descrèdit política (1) descrèdit polìtics (1) desdemocratització (1) desdoblament vies i carreteres (1) desenccant (1) desencís (3) desencontre (1) desenfocar (1) desengany (1) desenganys (1) desenvolupament (7) desenvolupament humà (1) desenvolupament responsable (1) desenvolupament. crítica (1) desenvolupament. cultura universal (1) desequilibri (2) desequilibris (1) deserció (1) desercions (1) desesperació (1) desestructuració (2) desgast (1) desgavell (1) desgovern (1) desigs (1) desigualdad (1) desigualtat (19) desigualtat de classes (1) desigualtat social (4) desigualtat socioocultural (1) desigualtats (21) desigualtats flagrants (1) desigualtats socials (3) desinflar procés (1) desinformació (1) desintegració (1) deslleialtat (1) deslocalització (2) deslocalitzacions (1) desmesura (1) desmotivació (1) desnacionalitzar (1) desnonaments (1) desnudo (1) desobediència (3) desordre (4) desordre legal (1) desordres públics (1) despesa (3) despesa incontrol·lada (1) despesa jocs olímpics (1) despesa pública (4) despesa social (1) despesa superflua (1) despeses (1) despilfarro (1) despilfarro Estat (1) desplaçar govern (1) desplaçats (1) despolitització (1) despotisme (6) despreci (3) desprestigi (6) desproporció resposta (1) destí (2) destinos (1) destitució (1) destitucions (1) destituir representants (1) destrucció (3) destrucció natura (1) destrucció planeta (1) desunió (1) desventatges (1) desvirtuar democràcia (1) deteriorament (3) deteriorament institucions (1) deterioro (1) deudas (1) deute (12) deute Estat (1) deute financer (1) deute imparable (1) deute permanent. irreflexiu (1) deute públic (3) deute social (1) deutes partits (1) devaluació (2) devociò (1) diada nacional (1) diàleg (52) diàleg social (1) diàlegs de sords (1) dialogant (1) dialogar (4) diamundial pel treball decent (1) diaris (2) diàspora (1) dibers (1) dicatdura (1) Dickens (1) dictador (1) dictadura (27) dictadura constitucional (1) dictadura de la llei (1) dictadura de partit (2) dictadura franquista (1) dictadures (5) dietes (1) difamació (1) diferència (1) diferències (7) diferències i discrepàncies (1) diferències tàctiques (1) diferents (1) dificultats (2) diginitat (1) dignidad (1) dignitat (28) dignitat nacional (1) dignitat col·lectiva (2) dignitat de la persona (2) dignitat de les persones (1) dignitat funció pública (1) dignitat humana (8) dignitat igualitària. (1) dignitat individu (1) dignitat institucions (1) dignitat nacional (1) dignitat persona (1) dignitat persones (1) dignitat vida diaria (1) dignitat. autoritarisme (1) dilapidació (1) dimissions (1) diner negre (1) diner públic (3) diners (9) diners públics (2) diplomacia. malestar (1) dipomàcia (1) diputados (1) diputats (4) diputats díscols (1) diputats sobiranistes (1) dir la veritat (2) direcció (2) directives (1) directrius (1) directrius europees (1) dirigisme (2) disbauxa (3) discapacitats (2) disciplina (2) disciplina social (1) disciplina. carrera polìtica (1) disconformitat (1) discòrdia (1) discòrdies (1) discrecionalitat (1) discrepància (1) discrepància ideològica (1) discriminació (7) discriminacions (2) discurs (1) discurs de compromís (1) discurs de la por (1) discurs moral (1) discursos precuinats (1) discursos preparats (1) disfresses (1) disfunció (1) disfuncionalitat (1) dislocar (1) disminució natalitat (1) disolució (1) dispendi (1) dispersió (1) disputa (1) disseny (1) dissidència (2) dissidents (1) distracció reivindicacions (1) diversitat (17) diversitat cultural (2) diversitat ètnica (1) dividir (1) divisió de poders (1) divisió del treball (1) divisió política (1) divisió social. (1) divisions (1) doble moral (2) doctrina social església (1) dogma (1) dogma constitucional (1) dogmatisme (1) dogmatisme del poder (1) dogmes (1) Dom Perignon (1) dominació (5) dominació polìtica (1) domini (2) domini espanyol (1) donació (1) donaciò vivenda en pagament (1) dones (1) dramatisme (1) Dre6t Públic Català (1) dret (12) dret a decidir (13) dret a governar (1) dret a la independència (1) dret a la informació (1) dret al treball (1) dret civil (1) dret comunitari (2) dret d'acollida (1) dret d'asil a la UE (1) dret de la raó (1) dret de participació (1) dret de participaciò directa (1) dret de rebuig (1) dret de rebuig llei (1) dret de reprovació (1) dret de revocació càrrecs (1) dret del poble (1) dret del regne (1) dret del Rei (1) dret exclusiu (1) dret fonamental (2) dret humà (1) dret implícit (1) dret inalienable (1) dret independent (1) dret internacional (15) Dret Internacional Públic (1) dret legítim (1) dret lliure determinació (1) dret moral (1) Dret Nacions Unides (3) dret natural (1) dret natural. (1) dret penal (1) dret per la Pau (1) Dret Públic Català (3) dret racional (2) dreta (1) dreta anticatalana (1) dreta catalana (1) dreta conservadora (1) dreta europea (1) dreta i aliats socialistes (1) dreta radical (2) dreta reaccionària (1) dretes (2) drets (9) drets ciomuns (1) drets constitucionals (1) drets contra l'Estat (1) Drets de Catalunya (1) drets dels treballadors (1) drets democràtics (4) drets econòmics i socials (1) drets fonamentals (5) drets històrics (1) Drets Home (1) Drets Humanms (1) drets humans (52) drets humans com a superiors (1) drets humans. (1) drets i llibertats (2) drets i llibertats fonamentals (1) drets implìcits (1) drets inviolables (1) drets nacionals (1) drets naturals (1) drets socials (7) drets socials i culturals (1) drets socials. (1) dualisme poders (1) dues Espanyes (1) ecionomia ilegal (1) ecologia (1) economia (7) economía (1) economia de guerra (1) economia de mercat (1) economia financera (1) economia lliure (1) economia malmesa (1) economia social (2) economia social i solidària (1) economia submergida (2) ecumenisme (1) edifici democràtic (1) educació (6) educaciò (1) eficàcia (5) eficàcia norma (1) eficiència (2) Efta (3) egocentrisme (2) egoísme (2) egoísme social (1) egoìsme social (1) eina de poder (1) elecció càrrecs europeus (1) elecció directe President (1) eleccions (29) eleccions constituents (1) eleccions democràtiques (1) eleccions europees (1) eleccions generals (1) eleccions lliures (2) eleccions netes (1) eleccions polítiques (1) electoralisme (1) electorat (1) elegància (1) elements (1) eliminar traves (1) elitistes (1) elits (1) èlits (1) elogis (1) emancipació nacional (1) embolics (1) emergència social (2) emigració jovent (1) empobriment (2) empobriment familiar (1) empobrir cultura (1) emprenedors (1) empresa (1) empresari d'èxit (2) empresariat (1) empresaris (6) empresaris de Rajoy (1) empresas (1) empreses (3) empresonaments. (1) encaix (1) encaix impossible (1) encícliques (1) enderrocar presó model (1) endeutament (1) endollisme (1) enduriment llei (1) enemics (1) enemics exteriors (1) energia (1) energia verda (1) energies (1) energies renovables (1) enfrontament (2) engany (5) engany permanent (1) enganyar (1) enganyifa (1) enriquiment (1) enriquir butxaques (1) ensenyament (3) entesa (7) entorn canviant (1) entramat polític (1) enxufats (1) epidèmia (1) equanimitat (1) equilibei (1) equilibrar conflictes (1) equilibri (3) equilibri del sistema (1) equilibri finances públiques (1) equilibri llibertats (1) equitat (18) equitat social (1) error (2) errors (4) escàndals (1) escàndol (1) escàndols (1) escarni (1) escepticismo (1) escissions (1) esclaus (2) esclavatge (6) Escòcia (1) escoltar (1) escons (2) escridassar (1) escull al procés (1) escuts humans (1) esforç (1) església dilapidadora i corrupte (1) esmenes (2) espai (1) espai coherent (1) espai econòmic europeu (1) espais de poder (1) espais oberts (1) España Imperial (1) España plurilingüe (1) Espanya (2) Espanya de pandereta. (1) Espanya imperial (1) Espanya plural (1) Espanya plural i diversa (1) Espanya Unida (1) espanyolisme (1) espanyolització (3) espectacle mediàtic. (1) especulació (14) especulaciò (1) especulació urbanística (1) esperança (12) esperances (1) esperença (1) esperit (2) esperit comunitari (1) esperit de treball (1) esperit democràtic (1) esperit rebel (1) esperó (1) espies (1) espionatge (1) espíritu nacional (1) espoli (2) esport (1) esquerra (5) esquerra decadent (2) esquerra fiable (1) esquerra liberal (1) esquerra moderada (1) esquerra nacional (1) esquerra plural (2) esquerre (1) esquerres (12) esquerres moderades (1) esquerres tradicionals (1) esquerres. monòlegs (1) esquizofrènia (1) estabilitat (3) estabilitat i autoritat (1) estabilitat parlamentària (2) estabilitat polìtica (1) establishment (2) Estado de Derecho (1) Estado Democrático (1) estalvi (1) estalvis (3) estan del benestar (1) Estat (33) Estat autoritari (1) Estat Català (1) Estat coercitiu (1) Estat d'excepció (1) Estat de dret (14) Estat de dret europeu (1) estat de dret opinable (1) estat de dret social (1) estat del benestar (3) Estat democràtic (3) Estat Democràtic de Dret (2) estat demoicràtic (1) Estat europeu (1) Estat incompetent. (1) Estat independent (2) Estat ineficient (1) Estat intervencionista (1) estat major (1) Estat propi (9) Estat propi. pacifiscme (1) Estat providència (1) Estat Totalitari (1) Estat viable (1) estatalitzadors (1) estatisme despòtic (1) Estats democràtics (1) estats forts (1) Estatut (2) Estatut d'Autonomia (1) estelades (1) estepa (1) estranger (1) estropici social (1) estructura social (2) estructures socials (1) estudiants (1) estudiar (1) ética (1) ètica (18) ética. (1) ètica. honestedat (1) euròcrates (1) eurodiputats (1) Europa (15) Europa dels pobles (2) Europa plural (1) Europa Unida (1) europartits (1) europeïtat (1) Euroregió (1) euroregions (1) eutanasia (1) evasió fiscal (1) evasors (2) evasors fiscals (1) evolució (5) evolució democràtica (2) evolución (1) evolucionisme (1) excedir-se (1) exceptio legis (1) exceso materialista (1) exclusió (2) exclusió social (1) execució (1) exempcions fiscals (1) exigència (1) exigències partidistes (1) expansió (1) experiència (6) explicacions (2) explotació (1) explotació patrimonial (1) explotació terres inactives (1) expoli (1) expoli bens culturals (1) expoli polític (1) expolio (1) exportació (3) exportacions (1) expressió (2) expropiacions (1) extermini (1) extremistes (1) fagocitats (1) fal·làcia (1) falsa confiança (1) falsa creença (1) falses lleialtats (1) falsetat arguments (1) falsetats (2) fam (1) família reial (1) fanàtics (1) fanatisme nacional espanyol (1) fariseus (1) farol (1) farsa (2) fé democràtica (1) febles (1) feblesa partits estatals (1) federació (1) federalisme (9) federalisme impossible (1) Federico Trillo (1) feina (5) feina ben feta (1) feixisme (1) Felip Vé (1) fer bondat (1) fer net (1) fer país (1) fermesa (1) fermesa institucional (1) festa (2) fet català (1) fet diferèncial (1) fet nacional (1) fets (1) fi del bipartidisme (2) fí del règim. (1) ficció (2) fidelitat (4) fidelitat dignitat Catalunya (1) fidelitzar funcionaris (1) filofeixistes (1) filosofia (1) financiació autonòmica (1) financiacio irregular (1) fiscalitat (2) flexibilitat (1) flor (1) flors (2) foment. comerç (1) fons de pensions (1) fons europeu (1) fonts de dret (1) força (2) força de la llei (1) força de treball (1) força estabilitzadora (1) forçar destí (1) forces (1) forces conservadores (1) forces dominants (1) forma de vida (1) forma polìtica. (1) formació (3) formalisme (1) formes d'estat (1) fòrmula (1) fosses (1) fotos (1) fracàs (2) fracàs històric (1) fracàs polìtica (1) fraccionament (1) fractura (1) fractura social (2) fracturar Espanya (1) fracturar societat. (1) fragilitat (1) franquisme (6) franquisme sociològic (1) franquista (1) franquistes (1) fraternal (1) fraternitat (7) fraternitat social (1) frau (9) frau fiscal (3) frau històric (1) frau. (1) fraus (1) frenar saqueigs (1) frivolitat (2) front anticatalà (1) frontera espiritual (1) frustració (1) frustracions (1) fugida capitals (2) full de ruta (3) funció social (1) funcionament especulatiu (1) funcionaris (4) funcionaris i conveniència (1) fusions (1) futur (13) futur democràtic (1) futur polític (1) futur polìtic (4) futur sense esperança (1) Gabo (1) gana (1) ganivetades (2) garantia (2) garanties (2) garanties financeres (1) garanties jurídiques (1) garanties. (1) Garzón (1) gauche divine (1) Generalitat (8) Generalitat enemic d'Espanya (1) generositat (7) generositat polìtica (1) geni (1) gent d'esquerres (1) gent lliure (1) gent no contaminada (1) gent senzilla (1) gestió (2) gestió institucional (1) gestió participativa (1) gestió tècnica (1) ghetos (1) ghetto (1) gliobalització (1) globalitat (2) globalització (2) govern (7) govern a l'esquerra (1) Govern català (1) Govern d'Espanya (1) govern de concentració (2) govern de país (1) govern del poble (1) govern democràtic (1) govern en funcions (1) Govern espanyol (1) govern obert (1) Govern presidencialista (1) governabilitat (1) governança (4) governança. (1) governar (1) governar democràticament (1) governs conservadors (1) gran coalició (1) green buildings (1) gregarisme (1) greuges (2) greuges històrics (1) greuges. (1) grups de pressió (2) grups financers (1) grups ideològics (1) guardaespatlles (1) guàrdia d'honor (1) Guàrdia Mora (1) guerra freda (2) guerra global (1) guerres cibernètiques (1) guerres de religió (2) guerres locals (1) guirigall de sons (1) hegemonia (2) hegemonies (1) herència franquisme (1) heretge (1) heretges (1) heretges tolerància (1) heretgia (2) herètics (1) heroísme patriòtic (1) heterodoxes (1) heterogeneïtat (1) hipocresia (4) hisenda (1) hisendes municipals (1) història (13) història pròpia (1) història. pobresa (1) honestedat (14) honestedat. reflexió (1) honestidad (1) honorabilitat (1) honorar (1) honorar morts (1) honradesa (1) honresteddat (1) horaris europeus (1) horitzó federal europeu (1) horitzó social (1) horitzó socialista (1) hostilitat (2) hostilitat al sistema (1) humanisme (4) humanisme cultural (1) humanitat (1) humilitat (4) humiltat (1) iconoclastia (1) ideal humanista (1) ideal polític (1) ideals (7) ideals de canvi (1) ideals democràtics (1) ideals republicans (1) ideas (1) idees (7) idees noves (1) idees totalitàries (1) idelas (1) identitat (3) identitat catalana (4) identitat cultural (1) identitat europea (1) identitat exclusiva (1) identitat nacional (1) ideologia democràtica (1) ideologia unitat Estat (1) ideologies (2) idioma (2) idiomes (1) idolatria (1) ignoràcia (1) ignorancia (2) ignorància (5) igualtat (16) igualtat d'oportunitats (4) igualtat social (3) ilegalitzar partits nazis (1) il·legalitat (1) imaginació (2) imaginació renovadora (1) imaginatius (1) imagineria religiosa (1) imatge (1) imatge de progrés (1) imatge glacial (1) imatges (1) immigració (3) immigració il·legal (1) immigrants (2) immobiliàries (1) immobilisme (9) immoralitat (2) immovilisme (1) immunitat (1) Immunitat parlamentària (1) impaciència (1) impacte televisiu (1) impagaments (1) imparcial (1) imparcialitat i independèncoia Justícia (1) imperi (1) imperi britànic (1) Imperi colonial (1) imperi de la llei (7) imperi del dret (1) impertinència (1) implicaciò (1) implicació ciutadana. (1) implosió socialista (1) imposar (1) imposar polítiques (1) imposicions (3) impostos (16) impostos jubilats (1) improvisació (1) improvitzacions (1) imprudència (2) impuls democràtic (1) impunitat (4) inacció policial (1) incapacitat (1) incendi (1) incertesa (1) incidents (1) inclusió (1) incoherència (2) incomprensió (3) incomunicació (1) inconsciència (1) incultura (2) indefinicions (1) indemnitzacions (1) indeoendència (5) independència (35) independència CAtalunya (1) Independencia Estados Unidos (1) independència financera (1) independencia judicial (1) independència judicial (2) independència poder judicial (1) independència sense programa (1) independentisme (2) independentistes (1) indicadors progrés (1) indiferència (2) indignació (10) indignats (4) indisciplina social (1) individu (1) individualisme (5) individualisme. (1) indult (1) industrialització (1) ineficàcia (1) inercia polìtica (1) inestabilidad (1) inestabilitat (2) infancia (1) infiormació (1) inflexibilitat (1) influència (1) influència financera. (1) influencia Tratados internacionales (1) influències (3) informació (12) informaciò (1) informació parcial (1) informació reservada (1) informacions (2) informalitat (1) informar (3) informatius (2) infraestructures (1) ingenuïtat (2) ingressos (1) inhabilitar (1) iniciativa (5) iniciativa popular (1) iniciativa privada (2) iniciatives (1) iniquitat (1) injúries (2) injusta (1) injustícia (2) injustícia social (2) injustícies (1) injustícies històriques (1) injustícies socials (1) inmigració (1) innovació (6) innovar (2) inquisició (4) inseguretat (3) inseguretat jurídica (1) insensibles (1) insidies (1) insolidaris (1) inspectors d'Hisenda (1) inspoectors (1) instint democràtic (1) institucions (17) institucions flexibles. (1) institucions lliures (1) institucions pùbliques (1) institucions transparents (1) insuficiència (1) insults (1) integració (3) integració social (1) integració supranacional (1) integritat (4) integritat política (1) intel·lectuals (1) intel·lectuals excloents (1) intel·ligència (2) intercanvi (2) interconexió (1) interdependència (1) interès general (1) interés púbic (1) interessos (8) interessos creats (2) interessos polítics (1) interessos socials (1) internacionalització (2) internacionalitzar (1) internet (3) interpretació desconstructiva (1) interpretacions (1) intervencionisme (1) interventors (1) intervinguts (1) intimidació (1) intimidacions (1) intimitat (1) intoerància (1) intolerancia (1) intolerància (13) intolerància islàmica (1) intoxicació (1) intransigència (4) intrigues (3) intrigues. (1) inundacions (1) inverrsions (1) inversió (5) inversió Estat (1) inversió productiva (1) inversions estrangeres (2) inversors (3) investidura (1) investigació (2) investigacions (2) inviolable (1) involució (2) involución (1) involucionista (1) inyencions despòtiques (1) irracional (1) irracionalitat (1) irrealitat (1) irreconciiables (1) irregularitats (1) irreverent (1) jardins (1) jerarquia normes (1) jerarquització món polític (1) joc brut (6) joventut (1) joves (1) jubilacions anticipades (1) jubilats (2) judici (2) judici de Nuremberg (1) judici oral (1) judicialització (1) juristes catalans (1) justicia (2) justícia (22) justicia distributiva (2) justícia distributiva (1) justícia eficient (1) justícia històrica (1) justícia igual per a tots (1) Justícia independent (1) justícia ràpida (1) justícia social (17) justícia soicial (1) justícia transnacional (1) Justificació (1) jutges (1) jutjats (1) kidentitat nacional (1) laïcisme (1) lectura democràtica (1) legalitat (12) legislació (4) legislar (1) legislatiu (1) legislatura dolenta (1) legislatura epíleg (2) legitimitat (7) legitimitat democràtica (2) lentitud (1) lentitud històrica (1) lerrousisme (1) Leyes de Castilla (1) libel (1) liberación del hombre (1) liberal (4) liberalisme (2) liberalisme conservador (1) liberalismo (1) liberals (4) libertad (4) libertad nacional (1) lideratge (1) liders (1) limitació temporal (1) limitacions (1) limitar drets (1) limitar poder (1) limits (1) límits (4) liquidar el franquisme (1) liquiditat (2) literatura política (1) llei (22) llei de consultes (1) llei del mercat (1) llei electoral (4) llei electoral. càstic fiscal consum (1) llei especial (1) llei i Dret (1) llei i equitat (1) llei justa (3) llei restrictiva (1) llei supranacional (1) lleialtat (5) lleialtat institucional (1) lleialtat política (1) lleis (3) lleis aplicables (1) lleis catalanes (1) lleis coercitives (1) lleis injustes (1) lleis locals (1) lleis naturals (1) lleis positives (1) lleis restrictives (1) lleis variables (1) llengua (2) llengua catalana (3) llengua internacional (1) llenguatge ordinari (1) llibertat (70) llibertat d'empresa (1) llibertat d'expressió (6) llibertat d'informació (4) llibertat d'opinió (1) llibertat d'opinió. (1) llibertat de comerç (1) llibertat de consciència (1) llibertat de fer (1) llibertat de la paraula (1) llibertat de premsa (2) llibertat de prensa (1) llibertat de protesta (1) llibertat formal (1) llibertat històrica (1) llibertat ideològica (2) llibertat municipal (1) llibertat possible (1) llibertat premsa (1) llibertat. corrupció (1) llibertat. esquerra (1) llibertat. violència (1) llibertats (44) llibertats ciutadans (1) llibertats fonamentals (2) llibertats i drets (1) llibertats indviduals (1) llibertats públiques (4) llibertats socials (1) llibertats tradicionals (3) llibertats. democràcia participativa (1) llibertats. drets històrics (1) llibre (1) llibrertat (1) llibres (3) lliiure determinació (1) llista unitària (1) llistes (1) llistes conjuntes (1) llistes electorals (2) llistes negres (1) llistes obertes (5) llistes precuinades (1) llistes tancades (2) llistes transversals (1) llits tancats (1) lliure comerç (2) lliure desenvolupament (1) lliure determinació (2) lliure determinació dels pobles (2) llocs turístics (1) llreis inquisitorials (1) Lluís Companys (1) lluita (1) lluita contra la polució (1) lluita obrera (1) Lo Catalanisme (1) loteria (1) luxe (2) maçoneria (1) macroilles (1) Madrid (1) màfia (1) màfies (1) màgia (1) majoria (2) majoria absoluta (1) majoria parlamentària (1) majoritari (1) mal ús (1) mala gestió (1) mala política. (2) malalts (1) malbaratament (1) males pràctiques (1) malestar (3) malestar polìtic (1) malestar social (1) malestar. canvi (1) malevolència (1) malformacions (1) malgovern (1) malquerencias (1) malson (1) maltractament (1) manca generositat (1) mancances democràtiques (1) mandat (1) mandat democràtic (3) mandat evangèlic (1) Manifest (1) manifestació (3) manipulació (1) manipulació polìtica (1) manipular (1) maquinària rutina (1) Maragall (1) marc constitucfional (1) marc legal (2) marginaciói (1) marginats (1) marketing (2) marques blanques (1) màrqueting (2) màrtirs (1) marxisme (2) masses (1) massificació (1) material escolar (1) materialisme (1) medi ambient (1) mediana (1) mediocritat (1) memòria (1) memòria històrica (3) Memorial de Greuges (1) mendicitat (1) menjadors socials (1) mentida (9) mentida política (1) mentides (6) mentidfes (1) menys centralisme (1) menyspreu (1) menysteniment (1) mercadeig (1) mercaders (1) mercados (1) mercat (4) mercat global (1) mercat internacional (1) mercats (5) mercats especulatius (1) mesón (1) mesures (3) mesures correctives (1) mesures pressupostàries (1) mesures socials (1) metamorfosi (2) mètodes dictadura (1) militància ferida (1) millorament social (2) millorar (1) millorar salaris (2) millorar sistema (1) minijobs (1) minoria (1) minoría catalana (1) minoria nacional (3) minoria social (1) minories (13) minories dominants (1) minories nacionals (1) miracle (1) miracles (1) mirall mediàtic (1) misèria (12) misericòrdia (1) miting (1) mitjans (2) mitjans alternatius (1) mitjans comunicació (1) mòbil (1) mobilitat (2) mobilitzacions (1) moció de censura. (1) model (3) model britànic (1) model de patriota (1) model de societat (1) model esgotat (1) model polìtic (1) model social (1) models (1) models democràtics (1) models polítics (1) models polìtics (1) models societat (1) moderació (1) moderar (1) modernitat (1) modernització (4) modernitzar (2) modèstia (1) món (1) món català (1) món democràtic (1) món interdependent (1) món obrer (1) monarquia (10) Monarquia espanyola (1) Monarquia ilegítima. (1) monarquia parlamentària (1) monetarisme (1) monòleg (1) monòlegs (3) monòlegs per debats (1) monopoli (6) monopolis (2) monopolitzar (1) montantge (1) moral (10) moral pública (1) moralitat (4) morositat (1) mort (1) mort digna (1) Mossos d'Esquadra (1) movilització permanent (1) moviment obrer (3) moviment revolucionari (1) moviments difosos (1) moviments nacionalistes (1) moviments populars (1) moviments socials (3) Movimiento Nacional (1) multes (1) multicultural (1) multiculturaqlisme (1) multinacionals (1) multipartidisme (2) multiracial (1) mundo rural (1) municipalisme democràtic (3) muntatge (1) mur (1) muralles (1) museu (1) música (1) mutació política (1) naci'o (1) nació (12) nació castellana (1) nació catalana (12) nació catalana. (2) nació única (1) nacionalisme (5) nacionalisme agressiu (1) nacionalisme català (2) nacionalisme democràtic (1) nacionalisme espanyol (3) nacionalisme fraccionat (1) nacionalisme reaccionari (1) nacionalistes (1) nacionalitat (2) nacionalitat catalana (1) nacionalitat histórica (1) nacionalitat històrica (3) nacionalitat històrica. (1) nacionalitats (3) nacionalitats històriques (4) nacions (4) nacions històriques (1) nacions ibèriques (1) nacions sense estat (1) nacions sotmeses (1) Nacions Unides (7) Nacions Unides. (1) Nacions Unides. Drets Humans (1) narques (1) necessitat social (1) negacionisme (5) negativa (1) negativitat (1) negligències (1) negoci (1) negoci de la mort (1) negociació (1) negociacions (2) negociar (3) negocien (1) negociet (1) negocis (3) nens soldats (1) neocapitalisme (1) neocapitalisme salvatge (1) neoconservadurisme (4) neofeixisme (3) neofeixisme emergent (1) neofranquisme (4) neoliberalisme (1) nepotisme (2) neteja (2) neteja religiosa (1) neteja social (1) neutralitat (2) neutrals (1) neutraluzació constitucions (1) niños (1) nivell (1) no bipartidisme (1) no intervinguda (1) no iva (1) no sembrar verí (1) no violència (2) normalitat (1) normes (3) normes de conducta (1) nostàlgia (2) notícies (1) nou abisme (1) nou bolchevismo (1) nou comunisme (1) nou govern (1) nou model (1) nou model econòmic (1) nou model social (1) nou ordre (1) nou règim (1) nou repte (1) nou sistema (1) nous drets (1) nous models democràtics (1) nous polìtics (1) nous sectors productius (1) nous temps (1) nova Constitució (1) nova democràcia (1) nova economia (1) nova esquera catalana (1) nova esquerra (1) nova esquerra catalana (1) nova Europa (1) nova pàtria (1) nova política (2) nova polìtica (2) noves eleccions (1) noves eleccions plebiscitàries (1) noves esclavituds (1) noves feines (1) noves generacions colpejaades (1) noves idees (2) noves relacions (1) noves resperances (1) noves sigles (1) nuclis (1) nultipartidisme (1) oasi (1) obediència (4) obediència lleis (1) obertura idees. (1) obligacions (2) obligacions internacionals (1) obra pública (1) obres socials (1) obrir diàleg (1) obrir palaus (1) obscuritat (2) observadors (1) obstacles (1) obstacles ideològics (1) obstrucció (1) ocupació (4) odi (2) odi nacional (1) ofec (1) ofensiva (1) ogualtat (1) oipinió pública (1) okupes de la democràcia (1) oligarques (1) oligarquia (5) oligarquia financera (1) oligarquies (6) oligarquies malevolents (1) Òmnium Cultural (1) omplir cintinguts (1) ones pràctiques (1) operació Catalunya (1) opinar (2) opinió (6) opìnió (1) opinió crítica (1) opinió mòbil (1) opinio publica (1) opinió pública (15) opinió tolerant (1) oportnitats (1) oportunisme (1) oportunistes (1) oportunitat (1) oportunitats (1) oposició (6) oposiciò constructiva (1) oposició responsable (2) opposició constitucional (1) opressió (1) opressió autoritària (1) oprimits (1) opulència (1) oralitat (1) ordinament jurídic (1) ordre (4) Ordre Públic (1) ordre abusiva (1) ordre constitucional (1) ordre ètic (1) ordre jurídic (1) ordre moral (1) ordre obedient (1) ordre polìtic (1) ordre públic (1) organització (1) organitzacions (1) origen encàrrec (1) ortografia nacional (1) ostentació (2) Otan (1) pa'is (1) Pablo Iglesias (1) paciència (1) paciència. (1) pacifisme (1) pactar (3) pacte (4) pacte d'estabilitat (1) pacte fiscal (3) pacte nacional (1) pactes (7) pactes contra la independència. (2) pactes de conveniència (1) Pactes Internacionals (1) pactisme (3) pagar deute públic (2) pagar deutes (2) pagar impostos (1) país (1) país europeu (1) país normal (1) país pobre (1) país prosper (1) països industrialitzats (1) països lliures (1) països petits (1) països pobres (1) pancatalanisme (1) papers del Panamà (1) paranoia (1) paranys (1) paraula contrària (1) paraules (4) paraules sense sentit (1) parcialitat (2) parcialitat Rei (1) paret (1) Parlament (5) Parlament deocràtic (1) parlament europeu (1) Parlament. (1) parlamentari (1) parlamentarisme (2) parlar (4) parlar amb els catalans (1) parrticularismes nacionals. (1) participació (5) participaciò (1) participaciò activa (1) participació ciutadana (5) participació oberta (2) participació social (1) participaciò social (1) participacipo ciutadana (1) partidisme personalista (1) partidos (1) partit (2) partit bisagra (1) partitocracia (1) partitocràcia (8) partits (25) partits catalans (1) partits contaminats (1) partits convencionals (1) partits de soldats (1) partits democràtics (1) partits empresa (1) partits fantasmes (1) partits filtre (1) partits instruments (1) partits mitjancers (1) partits políitics (1) partits refugi (1) passat (2) passat antisolidari (1) passat franquista (1) pastera (1) pastoral (1) patologies socials (1) pàtria (2) patriarcalisme (1) patrimoni cultural (1) patrimonis ocults (1) patriotisme constitucional (1) patrrimoni (1) pau (16) pau perpètua (1) pau social (2) pedagogia (1) pena de mort (1) penitència (1) pensament (9) pensament anglosaxò (2) pensament cíitic (1) pensament de dreta (1) pensament de govern (1) pensament juríidic (1) pensament plural (2) pensaments (1) pensions (3) Pep Guardiola (1) perdó (1) perdonar (1) perfeccionisme (1) perfils (1) periodisme (1) periodistes (4) perplexes (1) persecució (2) persecució fraui corrupció (1) perseguir el feixisme (1) persona (1) persona humana (1) personalisme (1) personalismes (2) personalitat (1) personalitat nacional (1) personalitat nacional catalana (2) persones (1) perspectiva (1) perturbacions (1) perversión (1) pessimisme (1) picaresca (1) piramidal (1) pirateria (1) pla de xoc sociaol (1) plagues bibliques (1) planificació (3) plataforma jovenil (1) plenitud (1) plenitud democràtica. (1) plural (3) pluralisme (19) pluralisme polític (1) pluralitat (7) pluralitat estructures (1) plurilingüísme (1) plurinacional (1) pluripartidisme (1) pluripatidisme (1) població bilingüe (1) població laboral (1) població sense recursos (1) poble (16) poble català (5) poble cremat (1) poble divers (1) poble lliure (1) poble plural (1) poble realitat prèvia (1) pobles (1) pobles civilitzats (1) pobles germans (2) pobles units (1) pobres (8) pobresa (13) pobresa cronificada (1) pobresa energètica (1) pobresa infantil (1) pobresa moral (1) Podemos (1) poder (67) poder absolut (3) poder central (2) poder coactiu (1) poder legislatiu (2) poder moderador (2) poder polític (2) poder polìtic (2) poder social (2) poder vitalici (1) poderosos (1) poders clandestins (1) poders econòmics (1) poders establerts (1) poders Estat (1) poders externs (1) poderts (1) pogrés econòmic (1) polític rebel (1) política (10) polìtica (8) polìtica amenaçadora (1) política antilaboral (1) política catalana (1) política constructiva (2) política contracte (1) política d'esquerres (1) política d'ofec (1) política de desconeguts (1) política de la por (1) política de pau (1) polìtica de terra cremada (1) polìtica decadent. (1) política energètica (1) política espanyola (1) política espectacle (1) política financera (1) polìtica imperial contaminació (1) polìtica insultant (1) política protesta (1) política racional (1) política responsable (1) polìtica sobiranista (1) política social (1) polìtica unitarista (1) políticos honestos (1) polítics (2) polìtics (3) polìtics claudicants (1) polítics desapareguts (1) polìtics funcionaris (1) polítics honestos (1) polìtics mediocres (1) polìticvs (1) polítiques hegemòniques (1) polítiques socials (1) polìtiques socials (1) polìtiques socials i de progrés (1) polució (1) ponderació (1) populisme (6) por (1) por acumulada (1) porqueria (1) portes giratòries (3) possibilisme (3) possible frau històric (1) post socialisme (1) postguerra (1) potència imaginària (1) pou d'angoixa (1) ppoder equilibrat (1) pràctiques democràtiques (1) pràctiques discriminatòries (1) pragmatisme (2) precarietat (1) pregunta (1) prejudicis (1) premsa (1) premsa independent (1) premsa lliure (1) prepotència (1) prescripció (1) preservació societat (1) presidencialisme (3) presó (1) pressió fiscal (1) pressió treballadors (1) pressions polítiques (1) pressupost (6) pressupost municipal (1) pressupostos (4) prèstec (1) prestigi (1) prestigis (1) preus polítics (1) primavera (1) principi de la força (1) principi de subsidiarietat (2) principi de territorialitat (1) principi democràtic (6) principis (9) principis bàsics (1) principis democràtics (8) principis generals (1) principis interpretació (1) principis juridics preàmbul constitució (1) principis liberals (2) princpis i valors (1) prioritat (1) prioritats (2) privatitzaciò català (1) privatitzaciò serveis (1) privatitzar (3) privilegiats (3) privilegis (7) probable (1) problema (1) problema català (1) problema polìtic (1) problema social (1) problema socialo (1) problemàtica (1) problemàtica social (2) problemes (2) problemes socials (5) procediments penals (1) procés (5) procés català (1) procés constituent (1) procés de construcció d'Estat (1) procés electoral (1) procés igualitari (1) procés participatiu (2) procés sobiranista (1) productes (1) productivitat (1) progr'es (1) programa comú (1) programes (1) progres (1) progrés (13) progrés econòmic (1) progrés educatiu (1) progrés i modernitat (1) progrés moral (1) progres social (1) progrés social (7) progrés socials (1) progressar sense avançar. (1) progressisme (2) progressista (1) progressistes (2) progressivitat (1) prohibició (1) prohibicions (2) projecte (1) projecte actiu (1) projectes alternatius (1) proletariat (1) promesas (1) pronòstic (1) propaganda (1) propietat (2) propietat terra (1) proporcionalitat (3) prospeccions (1) prosperitat (5) protecció dades (1) protecció de l'individu. (1) protecció internacional (1) protecció legal patrimonis (1) protecció moral (1) protecció sanitària (1) proteccionisme (1) protegir valorts (1) protesta (6) protesta sonora (2) protestants (2) protestar (1) protestes (1) protocol (2) provençal (1) proves (1) províncies (1) provocacions (3) prudència (3) pseusodictadura (1) pública (1) publicar (1) publicitat (1) pujolisme (1) pulcritud literaria (1) punts de vista intocables (1) puralisme (1) puritanisme (1) quadern gris (1) quadres (1) quadres polìtics (1) qualitat (1) qualitat de vida (1) qualitat democràtica (2) quart poder (1) queixes (1) qüestió catalana (1) qüestió identitària (1) qüestió interna (1) qüestió nacional (1) qüestió social (2) quota catalana (1) racionalitat democràtica (1) racionalització (2) racionalitzar creixement (1) racisme (2) radicalisme (3) radicalisme democràtic (1) radicalismes (1) radicalitat (1) radicalitat democràtica (1) radicalització (1) radicals (1) radicaltzació (1) raó (2) raó d'Estat (1) raonaments (2) rapinyaires (1) reaccionària (1) realisme (2) realitat (6) realitat història (1) realitat històrica (1) realitat plural (2) realitat política (1) realitat social (4) realitat urbana (1) realitats (1) rebaixes (1) rebaja (1) rebel (1) rebeldia (1) rebelió (1) rebel·lia (1) rebellio (1) rebels (2) rebuig (5) rebuig. (1) recaptació fiscal (1) recaptar (1) recentraklització (1) recentralització (4) recentralización (1) recerca veritat (1) recessió (7) recetralització (1) reclamar (1) recoinstituir democracia (1) recomposició (3) recomposició polìtica (1) reconciiació (1) reconciliació (4) reconciliaciò (1) reconciliació bandols (1) reconciliació social (1) reconeixement (1) reconeixement drets naturals (1) reconeixement poble (1) reconstrucció model Estat (1) reconstrucció nacional (1) reconstrucció social (1) reconstruir l'esquerra (1) record (1) recorte (1) recrear democràcia (1) rectificar (1) rectitud (1) recuperació (2) recuperació econòmica (3) recursos (3) recursos comunitat (1) recurtsos públics (1) redefinició democràcia (1) redes criminales (1) redistribució (2) redistribució riquesa (1) redistribució social (1) redressar (1) reduir (1) reduir desigualtats (1) reduir despesa (1) reduir funcionariat (1) referéndum (1) referèndum (46) referèndum d'autodeterminació (1) referèndum de futur. (1) referendum democràtic (1) referèndum independència. (1) referèndum legal (1) referèndum unilateral (4) referèndum vinculant (1) referèndumk unilateral (1) Referènduym (1) reflexió (3) reflexió lliure (1) reforma (4) reforma constitucional (2) reforma fiscal (1) reforma pactada (1) reforma política (2) Reforma Polìtica (1) reforma. (1) reformar (2) reformar Constitució (2) reformar lleis (1) reformas (1) reformes (3) reformes sense concretar (1) reformes socials (2) reformes. obediència (1) reformisme (1) reformisme indefinit (1) refugiats (3) refundar (1) refundar democràcia (1) refundar ètica del pensament (1) regal (1) regals (1) regeneració (5) regeneraciò (1) regeneració polìtica. (1) regenerar (1) règim (11) règim autoritari (1) règim de dret (1) règim democràtic (1) règim disciplinari (1) règim enderrocat (1) règim especial (1) règim local (2) règim parlamentari (1) règim polític (1) règim totalitari (2) règims (1) règims discrepants (1) regió (2) regions (2) reglament estricte (1) Reglament parlamentari (1) regles democràtiques (1) regressió (2) regulació (2) regulaciò partits (1) rehabilitacions (1) Rei no infalible (1) reincarnació (1) reinventar (1) reivindicacions (5) reivindicacions catalanes (3) reivindicacions nacionals (1) reivindicacions sobiranistes (1) reivindicacions socials (1) reivindicar (1) relacions (2) religió (2) religions (1) relliscada (1) remuneració digna (1) renda mínima garantida (1) renovació (9) renovació aparell (1) renovació política (1) renovació social (1) renovar (1) renovar càrrecs (1) renovar Espanya. concòrdia (1) reny injust (1) reorientar (1) repensar (1) repòs etern (1) representació (1) representativitat (1) repressió (7) repressió policial (1) reprovació (2) república (9) República Catalana (6) República Islàmica (1) república moderna (1) República parlamentària (1) republicanisme (1) republicanisme català (1) republicans (1) republicans morts (1) reputació (1) rescat (3) rescat social (1) resistència (2) Resolucions Nacions Unides (2) resorgiment català (1) respectar (1) respecte (10) respecte. (1) responsabilitat (8) responsabilitat criminal ministres i fiscals (1) responsabilitat política (1) responsabilitats (2) responsabilitats socials (1) responsable (1) responsables (1) responsablitats (1) ressentiment (1) restauració (1) restauració monàrquica (1) restaurant (1) resultats (1) resultats electorals (2) retallada (2) retallades (15) retalladles (1) retallar pensions (1) retard (1) retard renovació (1) retardar eleccions plebiscitàries (1) retards estat (1) retorn (1) retrocedim (1) retrocés (2) reunificació (1) revenja (1) revitalitzar democràcia (1) revocació (2) revolució (4) revolucio comunista (1) revolució cultural (1) revolució democràtica. (1) revolució social (1) Revolución Francesa (1) revolucions (1) rics (2) rioqueses (1) riquesa (9) riquesa oculta (1) riqueses (2) riqueza (1) risc (1) riscos globals (1) rivalitats internes (1) robos (1) rojos (1) romanticisme (1) rosa (2) ruina (1) ruptura (11) ruptura amb l'absolutisme (1) ruptura de la llei (1) rupturisme (2) rutina (1) rutines (1) saber dir no (1) sacrifici econòmic (1) salari (3) salari just (1) salari mínim (3) salari mínim baix (1) salaris (5) salaris baixos (1) salaris dignes (1) salaris inferiors al mínim (1) salaris insuficients (1) salvatgisme (1) sana democràcia (1) sancions (2) sanejament (2) sanejament financer (1) sanejar (1) sanitat (1) saqueig (3) saqueig públic (1) saqueo (1) satanisme (1) saviesa (1) secessió (1) secessió admissible en dret internacional (1) secessió d'Estats (1) Secessió de Catalunya (1) Secessió. costum (1) secret (3) secret oficial (1) secret professional (1) secretariats (1) secretisme (1) secretismes (1) secrets (1) sectarisme (6) sectes polìtiques . (1) sectors d'ordre (1) segregació (2) seguretat (11) seguretat jurídica (1) seguretat pública (2) seguretat social (1) semàntica (1) Senegal (2) sensibilitat (3) sensibilitat catalana (1) sentència (1) Sentència cas Otegui de 2011 (1) sentiment (2) sentiment col·lectiu (1) sentiment humanitari (1) sentiment nacional (1) sentiments (2) sentit comú (4) sentit del dret (1) sentit humanista (1) sentit identitari (1) sentit social (1) seny (2) senyera (2) separació de poders (1) separació espiritual (1) separadors (1) sepultura (1) sepultures dignes (1) sequera crediticia (1) ser lliures (1) ser realistes (1) serietat (2) seriositat (1) servei (3) servei públic (3) serveis mínims obligatoris (1) serveis municipals (1) serveis policials (2) serveis públics (2) serveis pùblics (1) serveis socials (6) servir (1) servituds (3) setge a Catalunya (1) setge permanent (1) severitat jacobina (1) sicav (2) signar (1) sigularitat (1) silenci (8) silenci negociacions (1) silenci. (1) silencis (1) símbol patriòtic (1) símbols (2) sinceritat (2) sindicats (5) singularitats territorials (1) siniestralitat (1) sistema (5) sistema de silenci (1) sistema espanyol (1) sistema sanitari (1) sistemes (1) sistemes ideològics (1) sobirania (31) sobirania catalana (1) sobirania compartida (1) sobirania del poble (1) sobirania nacional (3) sobirania parlamentària (1) sobirania popular (2) sobirania única (1) sobiranisme (8) socialdemocracia (1) socialdemocràcia (10) socialdemoràcia (1) socialisme (6) socialisme clàssic (1) socialisme dividfit (1) socialisme totalitari (1) socialismo (1) socialistes (2) socialització (3) socialització riquesa (1) socialitzar (4) socialitzar la democràcia (1) socialitzar pèrdues (1) socialitzar riquesa (1) sociedad (1) societat (12) societat avançada (1) societat catalana (3) societat civil (5) societat col·lectivitzada (1) societat de libertats (1) societat de progrés (1) societat democràtica (3) societat democràtica. justícia (1) societat desigiual (1) societat estructurada (1) societat global (1) societat hip'ocrita (1) societat incultura (1) societat industrial (1) societat lliure (3) societat malalta (1) societat multicultural (1) societat organitzada (1) societat plural (1) societat racional (2) societat servil (1) societat. municipi (1) societats sotmeses (1) soft law (1) soldats (1) solidaris (1) solidaritat (16) solidaritat fraternal (1) solidaritat internacional (1) solidaritat pública (1) solidaritat social (5) solidaritat transversal (1) solidaritat universal (1) solucions (8) solucions democràtiques (1) solucions polítiques (1) solvencia (1) somni (4) somnis (1) sondeigs (1) sondejos (1) sospites (1) sostre (1) souvenirs (1) subdesenvolupament polìtic (1) submissió (2) submissió Estat Català (1) subordinaciò (1) subsidiarietat (1) subterfugi jurídic (1) subvencions (1) successió d'estats (1) suflés polìtics (1) sufragi universal (4) suicidis (1) suïcidis (1) sumar (1) superar divisions (1) supèrbia del poder (1) supèrbia negacionista (1) supèrbies (1) superioritat del poder (1) supervivència (1) suport (1) supressió provincies (1) suprimir provincies i diputacions (1) surrealisme (1) tabac (1) tabú (1) Tactat de Lisboa (1) tallat català (1) tancament llits (1) tancar bancs (1) tardofranquisme (1) Tarradellas (1) taxes (2) tecnocràcia (1) tecnòcrata (1) teixit social (1) televisió (3) temes interns (1) temor (2) temps (2) temps canviants (1) temps difícils (2) temps moderns (1) temps nou (1) tenacitat (1) tercer poder (1) tergiversació (1) terra (1) terra d'acollida (1) terrasses (1) terrasses escura butxaques (1) terratinents (1) terres cultivables (1) territori (3) territorio (1) territoris (1) terror (1) terrorisme (1) terrorisme antihumà (1) tesis per la controversia (1) tirania (6) tiranies (2) títol (1) títols nobiliaris (1) to moderat (1) tolerància (13) tornar diners (1) toro (1) tortura (1) totalitarisme (6) tots contribuir (1) traampa (1) tractaments nihilistes (1) Tractat de no ús d'armes químiques (1) Tractat Paris 1898 (1) Tractat UE 2007 (2) Tractats (6) Tractats internacionals (2) tradició (2) tradició catalanista (1) tradició republicana (1) tradicions (3) tràfec persones (1) traició (1) trama Gurtel (1) trames corruptes (1) tranjsparèhncia (1) transformació (3) transformació Estat (1) transformació social (2) transformacions (1) transformar (1) transfranquisme. (1) transfuguisme (2) transició (17) transparencia (1) transparència (25) transparència gestió (1) transparència. (2) transports públics (1) trasparència (1) trasvassament (1) treball (5) treball abusiu (1) treball digne (1) treball temporal (1) treballadors (16) treballadors municipals (1) treballar per la pau (1) tresposta democràtica (1) Tribunal EWuopeu Drets Humans (1) Tribunal Internacional de Justícia (1) tribunal suprem (1) tribus (1) tribus intolerants (1) tributs (3) tripijocs (1) trobada diplomàtica (1) trobar encaix (1) tuberculosi (1) turbulències (2) turisme (1) turisme polític (1) tyutela penal (1) uinvestigació (1) ultraconservadores (1) ultradreta (3) ultratges (1) uniformitat (1) unilateralisme (1) unilateralitat (1) Unió europea (5) Uniö europea; Repüblica catalana (1) Unió Socialista (1) Unión Monàrquica (1) unitarisme (1) unitat (20) unitat catalana (1) unitat catalanista (1) unitat d'Espanya (2) unitat d`'Espanya (1) unitat electoral (1) unitat forçada (2) unitat imposada (1) unitat nacional (1) unitat política (1) unitat polìtica catalana (1) unitat socialista (1) unitat territorisal (1) universalisme (1) universitats (1) urbanisme democràtic (1) urbanisme social (1) urnes (3) utipies (1) utoopia (1) utopia (11) utopía (1) utopìa (1) vacances (3) vaga (4) vaga general (1) vaixell europeu (1) valors (22) valors catalans (1) valors democràtics (4) valors escombraries (1) valors ètics i socials (1) valors republicans (8) valors superiors (1) valorspermanents (1) vandalisme (1) vandalisme urbà (1) vanitat (2) vanitats (1) vanitats.corrupció (1) vassalls (1) vedettes (1) vedll palau (1) vell país (1) vell règim (2) vella política (2) vella polìtica (2) vells partits (3) vells principis (1) vells problemes (1) velocitat (2) venjança (2) verdad (1) verdad informativa (1) veritat (10) veritat històrica (2) veritats (1) versió oficial (1) vertebrar (1) veu del poble (1) veu progressista (1) via catalana (1) via evolutiva (2) via federal (1) via judicial (1) via legal (1) via pacífica (1) via repressiva (1) viatges (1) vicis (3) vicis i defectes règim (1) víctimes miseria (1) vida digna (2) vida privada (1) vida social (1) vida tranquila (1) vinculació (1) violacions drets humans (1) violencia (2) violència (20) violència moral (4) violencia salvaje (1) violència verbal (1) virtuts (1) visions (1) viure (1) vivenda (1) vocació de perpetuïtat (1) vocacions (2) volem votar (2) voler (1) voluntat col·lectiva (1) voluntat del poble (1) voluntat democràtica (4) voluntat democràticca (1) voluntat general (1) voluntat popular (1) voluntat vital (1) vot electrònic (1) vot fragmentat (1) vot individual (1) votació (1) votació lliure 9N (2) votacions (1) votar (5) votarem (1) vots (1) vots en blanc (1) vulneració (1) xantatge (1) xenofòbia (2) xiulada (1)
Amb la tecnologia de Blogger.
 
Copyright © 2010 Pau Miserachs, All rights reserved
Design by DZignine. Powered by Blogger